Vi går igenom vad övergödning är, olika åtgärder mot övergödning, samt hur det gick till när Björnöfjärden, en av Stockholm skärgårds mest övergödda vikar, återfick en bra vattenkvalitet och ett rikt växt- och djurliv.

Medverkande: Linda Kumblad, forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum