BAKGRUND:
Sverige vill öka mängden skyddade marina områden. Samtidigt är dagens skydd i praktiken ofta begränsat. I 80 procent av skyddade marina områden pågår potentiellt skadliga aktiviteter, som yrkesfiske, fartygstrafik och fysisk exploatering. Vad krävs för att göra skyddet värt sitt namn?

Fem procent av Sveriges havsområde i Östersjön består av marina skyddade områden. Målet är att öka mängden skydd för att förbättra situationen för hotade arter och naturtyper i Östersjön. Men frågan är om dagens skyddade områden ger det skydd som skulle behövas. Huvuddelen av Sveriges skyddade marina områden utnyttjas för exempelvis fiske eller fartygstrafik. I en del fall strider detta mot målet att skydda arter och naturtyper. Seminariet inleds med presentation av ny forskning om utbredningen av skadliga aktiviteter i skyddade områden och av Sveriges strategi för att utöka skyddet av svenska havsområden. Därefter möts ansvariga politiker och tjänstemän, experter och forskare i ett panelsamtal om regeringens och länens arbete med marint skydd samt hur det kan förbättras. Går det till exempel att begränsa fisket? Kan fiskeförvaltningen kopplas samman bättre med förvaltning av skyddade områden? Vilken roll har havsplaneringen i att stärka skyddet av undervattensnatur?

Östersjöcentrums deltagande: Sofia Wikström, Henrik Hamrén, Baltic Eye.

Arrangörer: Östersjödagarna, Stockholms universitet/Östersjöcentrum