Havsutsikt

Tidskriften Havsutsikt

Tidskriften Havsutsikt

Vad gör man åt övergödningen i Östersjön? Hur fungerar en sjöstjärna? Varför har det blivit färre ejdrar? Vem bestämmer hur mycket torsk som får fiskas?

I tidskriften Havsutsikt får du svar på många frågor, men också en inblick i vilka frågor som är aktuella i havsforskningsvärlden just nu.

horisont havet

Havsutsikt som webbtidskrift

Stockholms universitets Östersjöcentrum producerar tillsammans med Umeå marina forskningscentrum vid Umeå universitet tidskriften Havsutsikt. Den ger dig aktuell information om forskning om havet och havsmiljön. Nu finns tidskriften även på webben!

Havsutsikt 2/2017

Havsutsikt 2/2017, Allas våra kuster

Hur ska våra hav användas? Martin Gullström från Stockholms universitet skriver om landskapsperspektiv på havet i senaste numret. Där kan du också läsa om oceanbottnars hemlighet, bullerskadade fiskar, och hur viktigt det är med genetisk mångfald.

Omslaget till Havsutsikt 1/2017

Havsutsikt 1/2017, forskare om havet

Nio nya artiklar om havet. Miljöministern i en krönika om framtiden för våra svenska havsområden. Från Stockholms universitet skriver forskare om vitaminbrist hos många havslevande djur samt om vitmärlans känsliga ögon.

Havsutsikt 2/2016 - ute nu!

Havsutsikt 2/2016 - ute nu!

Ellen Schagerström och Joakim Hansen från Stockholms universitet berättar i det nya numret av tidskriften Havsutsikt om Östersjöns skogar och ängar. Läs också om forskningsprogrammet Waters, livet i Landsortsdjupet och annan spännande havsforskning.

 Havsutsikt 1/2016, för havets bästa

Havsutsikt 1/2016, för havets bästa

Följ med en forskargrupp till Antarktis, där besvärligt väder leder till spännande upptäckter. Eller träffa Jean-Michel Cousteau, en av de största kämparna och entusiasterna. Du kan också läsa om vår inställning till havet genom tiderna, och hur historien kan lära oss att skapa hållbarhet i framtidens fiske.

Havsutsikt 2/2015

Havsutsikt 2/2015, mot ett hållbart fiske

I detta nummer deltar forskare från Stockholms universitet i flera artiklar. De skriver om miljömärkning och om fiskens viktiga roll i tropiska ekosystem. Liksom om problemen med läkemedel och mikroplaster i Östersjön, och att cyanobakterier också spelar en viktig roll.

Havsutsikt 1/2015

Havsutsikt 1/2015, inkräktare i havsmiljön

I numret kan du bland annat läsa om inkräktare i havsmiljön, både i form av främmande arter och plastpartiklar. Från SU medverkar Marko Filipovic, ACES, som skrivit om perfluorerade ämnen och Katja Broeg, Östersjöcentrum, som skrivit om mikroplaster.

Havsutsikt 2/2014

Havsutsikt 2/2014, hav- och klimatnummer

Senaste numret av tidskriften Havsutsikt har ett alldeles särskilt aktuellt tema, nämligen hav och klimat. Denna gång medverkar forskare från Meteorologiska institutionen som författare till artikeln 'Östersjön i en varmare framtid'.

Havsutsikt 1/14

Havsutsikt 1/2014, späckat med bra sommarläsning!

Senaste numret av tidskriften Havsutsikt är precis utkommet. I det har flera forskare från Stockholms universitet författat artiklar. Bland annat beskrivs forskning om våtmarker, bromerade ämnen och regelverk mot övergödning. God läsning!

Havsutsikt nummer 2/2013

Havsutsikt 2/2013, temanummer om fisk

Ett temanummer späckat med artiklar om den viktiga naturresursen fisk. I numret medverkar bland annat Bertil Borg från Zoologiska institutionen och Joakim Hansen från Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Havsutsikt 1/13

Havsutsikt 1/2013, i ny kostym!

Ett nytt nummer av Havsutsikt finns nu ute. Tidskriften har fått ett helt nytt utseende och sidantalet har utökats. I detta nummer kan du läsa om den mystiska ålen, valar i svenska vatten, sjögurkor, och mycket mer.

Om Havsutsikt

Havsutsikt ges ut av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet. Fokus ligger på forskning om havet och havsmiljön, och artiklarna skrivs mestadels av forskare vid de svenska lärosätena. Havsutsikt är gratis och utkommer med två nummer per år.

Tidigare nummer

Tidskriften HavsUtsikt

Det allra första numret av Havsutsikt utkom redan 1993! Alla nummer sedan 2000 finns att ladda ner som PDF och från och med hösten 2013 finns Havsutsikt som webbtidskrift.