Skrifter och rapporter

Våra skrifter och rapporter om havet

Här presenterar vi skrifter och rapporter där vi haft ett betydande ansvar för innehåll och produktion. De flesta av dem produceras i samarbete med andra aktörer.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön Foto: Mona Wallin

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

Åtta prioriterade politiska åtgärder för en god havsmiljö. Med hopp om beslut för Östersjöns framtid under nästa mandatperiod.

Torsk Foto: Tony Holm/Azote

Historien om Östersjötorsken - rapport 1/2018

Andra delen i Östersjöcentrums rapportserie ger en övergripande bild över torskens historia i Östersjön. Hur anpassade sig arten till Östersjöns förhållanden och vilken roll spelar den för våra ekosystem? Men framförallt, hur har vi lyckats skapa ett bestånd i kris och vad vi kan göra åt det?

Under ytan, Östersjön 2017

Östersjöns viktigaste utmaningar sammanfattas i ny skrift

En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.

Människan, näringen och havet

Ny rapport om näringstillförseln till Östersjön

Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?

KVVF logga liten

Rapporten Svealandskusten

En årlig rapport om miljötillståndet längs Svealands kust. Här redovisas de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, tillsammans med intressanta artiklar från andra aktörer.

havet-rapport 2012

Havet - rapporten

Havet-rapporten ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Den baseras på de senaste resultaten från Sveriges nationella miljöövervakning, regionala miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Texterna är skrivna av experter som alla är specialister inom sitt ämnesområde.

Vindvalsrapport

Vindkraftens effekter på marint liv - en syntesrapport

I syntesrapporten samlas befintlig kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer och det föreslås åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken och de arter som lever inom det djupintervall som är intressant för etablering av vindkraft.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Följ våra havsbloggar

Östersjöns arter i ny app

Livet i havet som app

Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Nu finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.

Få Östersjöcentrums nyhetsbrev

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

havet puff