Studenter på fartyget Aurelia
Studenter på fartyget Aurelia

Denna tvärvetenskapliga kurs fokuserar på hur olika delar av EU, det svenska samhället och Östersjöns omgivande länder arbetar med gemensamma miljöutmaningar, både i vattnet och på land.

Från forskning till förvaltning i verkligheten

Undervisningen är varierad och innehåller ett stort antal föreläsningar från Östersjöcentrums forskare och omvärldsanalytiker, tillsammans med tjänstemän för miljöfrågor vid departement, myndigheter och företrädare från civilsamhället. Studenterna får en bred bild av hur arbetet med beslutsfattande går till i praktiken och några av de miljöutmaningar som diskuteras är övergödning, fiske, miljögifter och biologisk mångfald.

Utöver föreläsningar och studiebesök får studenterna två veckors fältkurs vid vår marina forskningsstation Askölaboratoriet. Under exkursionen fokuseras arbetet på provtagning och modellering av data och studenterna får lära sig att dra slutsatser om vad resultaten kan betyda för förvaltningen av Östersjön.

Läs mer om vad tidigare föreläsare och kursdeltagare har tyckt om kursen: 
"Från ax till limpa när det gäller förvaltning av Östersjön"
 

Ansökan

Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning (15 hp), ges på helfart under andra halvan av vårterminen 2019 och går att söka från och med 15 september 2018. 

Läs mer och ansök här senast 15 oktober!