Linda Kumblad

Läs hela artikeln här: Övergödda Brunnsviken ska bli badvänlig, DN 1 nov 2019.

Brunnsviken, ett stenkast från Stockholms universitet, är ett av Sveriges mest övergödda och förorenade vatten. Nu ska Stockholm stads vattenprogram åtgärda miljöproblemen och förhoppningen är att viken framöver ska bli trivsam för både fiskar och badgäster.

Och det är ingen omöjlighet. Att använda aluminium för att binda upp näringsämnen är ett sätt att åtgärda övergödning. I DN berättar marinekologen Linda Kumblad, om erfarenheterna från projektet Levande Kust som där man har prövat liknande metoder i Björnöfjärden. 

– Man tillför aluminium till det som redan finns naturligt i sedimenten. Eftersom tillförseln av fosfor till vattnet från det omgivande området varit mycket större än tillförseln av bindande ämnen som aluminium under samma period, kan man behöva tillsätta mer bindande ämnen för att återfå balansen. Aluminiumbehandling är den metod som använts mest för att stoppa den interna belastningen, säger Kumblad till DN.

Men hon framhåller också att man måste ta tag i källorna till problemet ifall åtgärderna i vattnet ska ha någon effekt. 

– Det är jätteviktigt att man stoppar näringstillförseln från området omkring viken. Annars bygger man snart upp ett nytt förråd av fosfor som kan läcka tillbaka. Man får en ny gammal synd. Därför måste man göra både och, säger Linda Kumblad till DN.

 

Läs mer:

Vill du veta mer om resultaten från Björnöfjärden?: Projektet Levande Kust, BalticSea2020