Miljögifter

Forskning för att minska miljögiftsbelastningen

Alla utsläpp av föroreningar når för eller senare havet. Förr ansågs detta till och med som en fördel, där giftiga ämnen skulle spädas ut av vattnet till ofarlighet. Det grunda och instängda havsområdet Östersjön erbjuder tyvärr begränsade möjligheter till utspädning jämfört med andra havsområden, och detta är ett av skälen till att Östersjön är ett av de mest förorenade områdena i världen.

Vid Östersjöcentrum pågår både modelleringsarbeten och flera projekt som samlar kunskap om olika miljögifters effekter liksom om hur mikroplaster påverkar ekosystemet.

Nedan presenteras våra projekt.

Filmer, rapporter och nyheter om miljögifter hittar du här!

BNI logga

BALTSEM-POP

Den erkända BALTSEM modellen används för att modellera närsalt- och kolomsättning och övergödning i Östersjön. Nu har den utökats för att också innefatta transport och fördelning av organiska miljögifter - BALTSEM-POP.

Mikroplast i hygienartiklar

Mikroplaster

Förutom organiska ämnen och tungmetaller så kan det finnas ytterligare en föroreningskategori som troligen är underskattad, nämligen antropogena partiklar. Baltic Eye tittar närmare på mikroplaster i hygienprodukter och arbetar med att skapa ett Östersjönätverk för mikroplastföroreningarna.

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Forskare: Miljögifter

Våra nyheter om miljögifter