Marina miljövetenskaper

Kemibild

Marin miljövetenskap

Vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi - ACES samlas forskare från olika naturvetenskapliga discipliner för att studera miljöfenomen med målet att bidra till ett hållbart samhälle. Fem områden är i fokus: kemiska miljöföroreningar, atmosfäriska aerosoler, kol och näringsämnens biokemiska cykler, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Här erbjuds kandidatprogram i miljövetenskap med inriktningar mot biologi, kemi, eller geovetenskap. På masternivå kan du fokusera dina miljövetenskapsstudier mot biologi, ekotoxikologi, kemi/miljökemi, geovetenskap eller atmosfärsvetenskap. 

Läs mer om kandidatprogrammet i miljövetenskap, 180 hp

Läs mer om masterprogrammet i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi, 120 hp

Läs mer om masterprogrammet i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat, 120 hp

Läs mer om masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 120 hp

Kontakt

Studievägledare
Frida Edberg
studeranu@aces.su.se
08-674 72 62

Studera vid Askölaboratoriet

Studera vid Askölaboratoriet

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.