Befolkningens hälsa har förbättrats över hela världen, men skillnaderna mellan länder har ökat och delar av världens befolkning halkar efter i ökad grad. Inom länderna är tendensen ofta densamma, en ökad ojämlikhet i hälsa. Vårt masterprogram ”Population Health: Societal and Individual perspectives” tar upp orsakerna till ojämlikhet i hälsa med fokus på betydelsen av välfärd, sociala och ekonomiska förhållanden över livscykeln såväl som beteenden och egenskaper hos individen. Hälsan, och dess sociala fördelning, studeras utifrån en tvärvetenskaplig kombination av sociologiska, psykologiska och folkhälsovetenskapliga perspektiv.

Baserat på den senaste internationella forskningen ger masterprogrammet en bred kunskap inom folkhälsoområdet och en fördjupad kunskap kring relationen till individuella egenskaper och samhällets organisering. De ingående kurserna sträcker sig från betydelsen av välfärdspolitik till psykobiologiska processer, från regional till global hälsa. Programmet ger ett livscykelperspektiv på hälsa med specifika kurser kring ojämlikhet i hälsa bland barn och ungdomar samt bland äldre. Genomgående i programmet används kvantitativa metoder.

De kunskaper som studenten får, som att självständigt analysera hälsofrågor, kritiskt värdera resultat och kunskap i kvantitativa metoder, förbereder studenten för en fortsatt forskningskarriär såväl som arbete inom nationella och internationella organisationer vilka arbetar med att främja hälsa.

Kurser

Här finns mer information om programmets kurser: Kurser inom programmet

Nästa omgång

  • Nästa omgång startar hösten 2018.
  • Sista ansökningsdatum är 15 januari, 2018 för internationella studenter och 16 april, 2018 för studenter inom EU/EES.
  • Ansökningar måste skickas in via www.universityadmissions.se (internationella studenter) eller www.antagning.se (studenter inom EU/EES).

Särskild behörighet

  • Kandidatexamen i sociologi, psykologi, folkhälsovetenskap, medicin eller motsvarande.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Bedömningskriterier

  • Relevans av tidigare studier.
  • Motivationsbrev.
  • Betyg och kvalitet på tidigare studier.
  • Tidigare arbetslivs- och forskningserfarenhet med relevans för programmet.

CV-blankett

Vänligen ladda ner och fyll i vår CV-blankett (på engelska) för att underlätta bedömningen. Blanketten ska laddas upp tillsammans med ansökan. CV form (64 Kb)