Utlysning av doktorandanställningar

Utlysningar av doktorandanställningar

Utlysning av lediga doktorandtjänster sker (oftast) två gånger om året, 15 oktober och 15 mars. Vakanta tjänster annonseras också på www.su.se/om-oss/jobba-på-su/doktorandplatser

För vidare information om utlysta anställningar inom utbildningen , kontakta studierektor för utbildningen på forskarnivå
Peter Larm
E-post: studierektor.f.publichealth@su.se

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot socialepidemiologi

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot socialepidemiologi. Ref.nr SU FV-3093-19. Sista ansökningsdag: 2019-10-15.

Kontakt

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-16 44 66
studierektor.f.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Linda Rämö
08-674 75 61
studievagledare.publichealth@su.se

Lagerkransar och diplom

Doktorander och avhandlingsprojekt

Profilsidor och kontaktuppgifter

Bild: Pixabay.com

Disputerade vid PHS - CHESS | SoRAD

CHESS eller SORAD / Institutionen för folkhälsovetenskap