Kurser VT

Kursutbud vårterminen 2019

Från och med vårterminen 2019 utökar vi vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap.

Vårens kurser handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet och folkhälsopolitik. Du kan läsa kurserna i ett kurspaket om 30 hp - Folkhälsovetenskap I - eller  varje kurs på fristående basis.

Sen anmälan till kurserna kan göras via antagning.se från och med 14 december 2018.

Folkhälsovetenskap I, kurspaket, 30 hp (PH00GK)

Kursperiod: Vårtermin, helterminskurs med start måndag 21 januari 2019. Kurspaketet innefattar samtliga av vårterminens fyra fristående kurser.

Folkhälsovetenskapens grunder, 7.5 hp (PH02G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel A (start måndag 21 januari 2019).

Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa, 7.5 hp (PH03G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel B (start torsdag 21 februari 2019).

Sociala faktorer och hälsa, 7.5 hp (PH04G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel C (start tisdagen 26 mars 2019).

Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7.5 hp (PH05G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel D (start måndagen 6 maj 2019).

Kontakt

Studierektor, grund- och avancerad nivå
Ylva B Almquist
Telefon: 08-674 79 69
E-post: studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor, forskarnivå
Bitte Modin
Telefon: 08-16 44 66
E-post: studierektor.f.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör/
Studievägledare

Linda Rämö
Telefon: 08-674 75 61
E-post:
studievagledare.publichealth@su.se