Kurser VT

Kursutbud vårterminen 2019

Från och med vårterminen 2019 har vi utökat vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap.

Vårens kurser handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet och folkhälsopolitik. Du kan läsa kurserna i ett kurspaket om 30 hp - Folkhälsovetenskap I - eller varje kurs på fristående basis.

Sen anmälan
Via antagning.se kan du fortfarande göra sen anmälan till kurserna Sociala faktorer och hälsa, 7.5 hp (PH04G0) och Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7.5 hp (PH05G0).

Folkhälsovetenskap I, kurspaket, 30 hp (PH00GK)

Kursperiod: Vårtermin, helterminskurs med start måndag 21 januari 2019. Kurspaketet innefattar samtliga av vårterminens fyra fristående kurser.

Folkhälsovetenskapens grunder, 7.5 hp (PH02G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel A (start måndag 21 januari 2019).

Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa, 7.5 hp (PH03G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel B (start torsdag 21 februari 2019).

Sociala faktorer och hälsa, 7.5 hp (PH04G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel C (start måndagen 25 mars 2019).

Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7.5 hp (PH05G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel D (start måndagen 6 maj 2019).

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
08-674 79 87
bitr.studierektor.publichealth@su.se
kandidat.publichealth.su.se

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Linda Rämö
08-674 75 61
studievagledare.publichealth@su.se