Kurser VT

Kursutbud vårterminen 2019

Från och med vårterminen 2019 utökar vi vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap.

Vårens kurser handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet och folkhälsopolitik. Du kan läsa kurserna i ett kurspaket om 30 hp - Folkhälsovetenskap I - eller  varje kurs på fristående basis.

Kurserna är sökbara via antagning.se mellan den 17 september och 15 oktober 2018.

Folkhälsovetenskap I, kurspaket, 30 hp (PH00GK)

Kurspaketet innefattar samtliga av vårterminens fyra fristående kurser. Kursperiod: Vårtermin, helterminskurs med start måndag 21 januari 2019. Ansökningstid mellan 17 september och 15 oktober 2018.

Folkhälsovetenskapens grunder, 7.5 hp (PH02G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel A (start måndag 21 januari 2019). Ansökningstid mellan 17 september och 15 oktober 2018.

Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa, 7.5 hp (PH03G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel B (start torsdag 21 februari 2019). Ansökningstid mellan 17 september och 15 oktober 2018.

Sociala faktorer och hälsa, 7.5 hp (PH04G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel C (start tisdagen 26 mars 2019). Ansökningstid mellan 17 september och 15 oktober 2018.

Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7.5 hp (PH05G0)

Kursperiod: Vårtermin, terminsdel D (start måndagen 6 maj 2019). Ansökningstid mellan 17 september och 15 oktober 2018.

Kontakt

Studierektor, grund- och avancerad nivå
Ylva B Almquist
Telefon: 08-674 79 69
E-post: studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor, forskarnivå
Bitte Modin
Telefon: 08-16 44 66
E-post: studierektor.f.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör/
Studievägledare

Linda Rämö
Telefon: 08-674 75 61
E-post:
studievagledare.publichealth@su.se

Våra utbildningar

Till utbildningskatalogen