Studera med oss

Välkommen till Institutionen för folkhälsovetenskap

Vad roligt att du är intresserad av att studera hos oss på Institutionen för folkhälsovetenskap. Vi erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På grundnivå kan du välja mellan att läsa fristående kurser eller vårt nya kandidatprogam i pedagogik och folkhälsovetenskap. På avancerad nivå erbjuder vi ett masterprogram i folkhälsovetenskap. Vissa av kurserna inom masterprogrammet är tillgängliga som fristående kurser. Läs mer om våra utbildningar på sidan för Alla utbildningar.

Ansökan och antagning

Ansökningsprocessen

Du söker till våra fristående kurser på grund- och avancerad nivå på www.antagning.se

Om du är intresserad av att söka till vårt "Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv, 120 hp" kan du läsa mer om detta på vår engelska webbplats via länken: Advanced level
Master's Programme in Public Health Sciences: Societal and Individual Perspectives (PHSIP), 120 credits.

Studievägledning

Studievägledaren kan hjälpa till med studieplanering, frågor kring studieuppehåll, tillgodoräknande och studieintyg.

Du är också välkommen att boka tid för vägledande samtal, om allt som rör din studiesituation. Om du stöter på problem under studietiden kan det vara bra att veta att studievägledaren arbetar under tystnadsplikt.

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar i kurskatalogen

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
08-674 79 87
bitr.studierektor.publichealth@su.se
kandidat.publichealth.su.se

Koordinator, masterprogrammet
Sol Juarez
master.publichealth@su.se

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-16 44 66
studierektor.f.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Linda Rämö
08-674 75 61
studievagledare.publichealth@su.se

MyCareer