Studieinformation

Välkommen till Institutionen för folkhälsovetenskap

Vad roligt att du är intresserad av att studera hos oss på Institutionen för folkhälsovetenskap. Vi erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På grundnivå kan du välja mellan att läsa fristående kurser eller vårt nya kandidatprogam i pedagogik och folkhälsovetenskap. På avancerad nivå erbjuder vi ett masterprogram i folkhälsovetenskap. Vissa av kurserna inom masterprogrammet är tillgängliga som fristående kurser. Läs mer om våra utbildningar på sidan för Alla utbildningar.

Till dig som är intresserad av att studera hos oss

Till dig som är student hos oss

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
08-674 79 87
bitr.studierektor.publichealth@su.se
kandidat.publichealth.su.se

Koordinator, masterprogrammet
Sol Juarez
master.publichealth@su.se

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-16 44 66
studierektor.f.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Linda Rämö
08-674 75 61
studievagledare.publichealth@su.se