Du hittar information om hur du går tillväga på Stockholms universitets sidor för särskilt pedagogiskt stöd. Gör din ansökan så tidigt som möjligt inför att du ska börja studera, eftersom du inte kan få stödåtgärder innan din ansökan är beviljad. Efter beviljad ansökan får du ett intyg om rekommenderade stödåtgärder. När du fått ditt intyg tar du kontakt med studievägledaren vid Institutionen för folkhälsovetenskap för att få praktisk information kring just dina stödåtgärder