Våra utbildningar

Läs sociologi och demografi hos oss! Vi erbjuder program och kurser på grund- och avancerad nivå i sociologi, och på avancerad nivå i demografi. Du kan också söka doktorandplats när vi har öppna utlysningar.

Sök bland våra utbildningar

 

Sociologi

Människor i rörelse i Stockholm. Foto: Jens Olof Lasthein
Människor i rörelse i Stockholm. Foto: Jens Olof Lasthein

Sociologi är det självklara ämnet för dig som är samhällsintresserad. Här får du lära dig om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras.

Du lär dig förstå hur människors hälsa och hur de har det på jobbet påverkas av kön och social och etnisk bakgrund. Ämnet passar dig som är intresserad av ojämlikhet och diskriminering utifrån genus, klass och etnicitet.

Läs mer om sociologi som ämne här

Vi erbjuder både fristående kurser och program i sociologi på grundnivå. Både kurser och program startar såväl höst- som vårtermin. Ansökan sker via antagning.se enligt deras anvisningar.

Fristående kurser:

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Program:

Kandidatprogrammet i Sociologisk samhällsanalys

Kandidatprogram i Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad.

Kandidatprogrammet i Personal, arbete och organisation (PAO)

 

Masterprogram på engelska:

Masterprogrammet i Sociologi 120 hp

Masterprogrammet i Sociologisk samhällsanalys 120 hp

Från 18 januari 2022 är båda programmen öppna för sen anmälan. Ansök idag om du är intresserad.

Programmen startar varje hösttermin. Sista ansökningsdag till masterprogrammen inför kommande hösttermin är via antagning.se 15 januari samma år. Vi kommer inte att öppna upp mastersprogrammen ovan i den andra antagningsomgången som öppnar i mars och stänger i april.


Masterprogram på svenska (vissa kurser har undervisning på engelska):

Masterprogrammet i Personal, arbete och organisation

Programmet startar varje hösttermin och går på hel eller halvfart. Programmet söks via antagning.se i den andra antagningsomgången som öppnar i mars och stänger i mitten av april. Programmet  administreras av Institutionen för pedagogik och didaktik.

 

 

Demografi

Människor i grupp uppifrån på övergångsställen i Shibuya, Tokyo. Foto: Unsplash
Människor i grupp uppifrån på övergångsställen i Shibuya, Tokyo. Foto: Unsplash

Demografi, eller befolkningslära, är studiet av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Undrar du vad som gör att vissa skaffar barn och andra inte? Om det finns risk för överbefolkning på jorden? Hur barn med skilda föräldrar mår? Vad som påverkar hur det går för dem som invandrat till Sverige? Då ska du läsa demografi!

Läs mer om demografi som ämne här

Från 18 januari 2022 är båda programmen öppna för sen anmälan. Ansök idag om du är intresserad.

Programmen startar varje hösttermin.Sista ansökningsdag till masterprogram inför kommande hösttermin är via antagning.se 15 januari samma år. Vi kommer inte att öppna upp våra mastersprogram som ges på engelska i den andra antagningsomgången som öppnar i mars och stänger i april.

Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi 120 hp

Magisterprogram i demografi 60 hp

 

 

Alla masterkurser inom sociologi och demografi

Vårterminen 2022 erbjuder vi följande kurser:

Period 1, 17 januari - 16 februari:

Modern sociologisk teori 7,5 hp -  halvfart i period 1-2
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod I 7,5hp  - halvfart i period 1-2
Personalekonomi, 7,5hp - halvfart i period 1-2
Familjedynamik i ett föränderligt Europa 7,5 hp - halvfart i period 1-2
Tvärvetenskaplig masteruppsats i demografi 30hp - helfart hela terminen
Masteruppsats i sociologi 30hp - hela terminen
Utredningssociologisk integration med praktik 30hp - hela terminen

Period 2, 17 februari – 21 mars:

Inga kurser startar under den perioden.

Period 3, 22 mars - 1 maj:

Politisk sociologi 7,5 hp - halvfart i period 3-4
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp - halvfart i period 3-4
Social stratifiering, 7,5hp
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata 7,5 hp - halvfart i period 3-4
Magisteruppsats i demografi 15hp - helfart period 3-4

Period 4, 2 maj -3 juni:

Modeller av social förändring och social stabilitet, 7,5hp
Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker, 7,5 hp

Höstterminen 2022 erbjuder vi följande kurser:

Period 1, 29 augusti - 28 september

Befolkningsutveckling och social förändring, 7,5hp
Klassisk sociologisk teori, 7,5hp - halvfart period 1 och 2
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod, 7,5hp - halvfart period 1 och 2
Introduktion till kvantitativ forskningsdesign, 7,5hp
Utredningssociologisk integration med praktik 30hp - hela terminen
Masteruppsats i sociologi 30hp - hela terminen

Period 2, 29 september - 30 oktober

Grundläggande demografisk metod, 7,5hp
Familjesociologi, 7,5hp

Period 3, 31 oktober -30 november

Befolkningsprocesser 7,5hp
Systematiska översikter, 7,5hp
Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap, 7,5hp - halfart period 3 och 4
Forskningsmetodik, 7,5hp - halvfart period 3 och 4

Period 4, 1 december - 15 januari 2023

Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik 7,5hp
Social nätverksanalys 7,5hp

 

 

 

Studier på forskarnivå i sociologi och sociologisk demografi

Studier på forskarnivå leder fram till en doktorsexamen som omfattar 240 hp, vilket motsvarar ungefär fyra års heltidsstudier.

Utbildningen karakteriseras av fördjupade studier inom avgränsade områden och syftar dels till att lära doktoranderna de vetenskapliga traditionerna, dels till att utveckla doktoranderna till självständiga och kritiskt granskande forskare.

I mån av resurser annonserar vi ut doktorandplatser ut maximalt två gånger per år. Utlysningarna publiceras ungefär en månad innan sista ansökningsdag.

Doktorandplatser som inte är kopplade till något specifikt forskningsprojekt, kan annonseras ut i början av februari, med sista ansökningsdag 1 mars.

Doktorandplatser inom specifika forskningsprojekt kan annonseras ut i början av september (med sista ansökningsdag 1 oktober) och dels i början av februari (med sista ansökningsdag 1 mars).

När det finns doktorandplatser att söka annonseras de alltid på Stockholms universitets sida för lediga doktorandplatser, där du också hittar all information om hur du söker utannonserade tjänster.

Sök bland våra utbildningar