Historiska boktips

Forskarna vid Historiska institutionen skriver och medverkar med texter i böcker om en mängd olika historiska ämnen. Här har vi samlat en del av de senaste årens publikationer – allt från populärvetenskap till kurslitteratur, monografier och kapitel i antologier.

Boktrave med historiskt klingande titlar
Foto: Elin Heppling och Sofia Ekelund, Stockholms universitet

 

 

2024

Bokomslag som visar en Europakarta
Europa i dag: Likheter och skillnader mellan länderna på vår kontinent. Formgivning: Siwe & Michelsen

Europa i dag: Likheter och skillnader mellan länderna på vår kontinent

En populärvetenskaplig bok författad av Fredrik Charpentier Ljungqvist. Boken är delvis en slags statistisk atlas över det samtida Europa. Genom geografiska och statistiska metoder undersöker boken likheter och skillnader mellan Europas länder och (den ökande) integrationen dem emellan. De 50 kartorna i boken belyser en rad olika högaktuella samhällsfrågor och i analyserande texter som ledsagar kartorna beskrivs också de stora förändringar som har ägt rum sedan millennieskiftet.

(Dialogos Förlag, 2024)

Mer info om boken hittar du hos förlaget

Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvist här

 

Bokomslag med foto av staty av skidåkare
A Political History of Sport in Sweden. Bild: link.springer.com

A Political History of Sport in Sweden

En monografi av Jens Ljunggren som ger en historisk överblick över svensk idrott från 1700-talet fram till idag. Boken utforskar politikens roll – både den statliga och kommunala – för idrottens utvecklingen i Sverige. Här  undersöks också hur olika sätt att bedriva idrott och konceptualisera den har utvecklats och samverkat genom historien. Boken är en del i serien Palgrave Studies in Sport and Politics.

(Palgrave Macmillan, 2024)

Läs mer om boken här

Läs mer om Jens Ljunggren här

 

Grafiskt bokomslag med stadssilhuett
Nordic Welfare Cities: Negotiating Urban Citizenship since 1850. Bild: Routledge.com

Nordic Welfare Cities: Negotiating Urban Citizenship since 1850

Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg är redaktörer för och medförfattare till en antologi som undersöker nordiska städers förvandling från mitten av 1800-talet. Boken följer städernas utveckling från traditionella, oligarkiska städer till moderna, inkluderande välfärdsstäder.

(Routledge, 2024)

Läs mer om boken här

Läs mer om Magnus Linnarsson här

Läs mer om Mats Hallenberg här

 

Bokomslag med Vädersolstavlan
Health and Society in Early Modern Sweden. Bild: Amsterdam University Press

Health and Society in Early Modern Sweden

Mari Eyice och Charlotta Forss är redaktörer för och medförfattarer till en antologi som utforskar hur hälsa uppfattades och praktiserades i det tidigmoderna Norden, med fokus på Sverige, inklusive Finland. Flera av bokens kapitel är skrivna av forskare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Gabriela Bjarne Larsson medverkar med kapitlet "Health in Body and Soul in a Female Birgittine Convent 1516–1522", Anton Runesson medverkar med kapitlet "Illness as Incapacity to Work in Early Modern Sweden" och Helena Tolvhed har skrivit epilogen "Epistemologies of Body and Soul: Considering the Early Modern and (Late) Modern History of Health".

(Amsterdam University Press, 2024)

Läs mer om boken här

Lär mer om Mari Eyice här

Läs mer om Gabriela Bjarne Larsson här

Läs mer om Anton Runesson här

Läs mer om Helena Tolvhed här

 

Grafiskt bokomslag
Anti-Fascism and Ethnic Minorities History and Memory in Central and Eastern Europe. Bild. routledge.com

Anti-Fascism and Ethnic Minorities History and Memory in Central and Eastern Europe

Anders Ahlbäck är tillsammans med Kasper Braskén redaktör för antologin Anti-Fascism and Ethnic Minorities History and Memory in Central and Eastern Europe. Bokens 14 kapitel utforskar hur, och i vilken utsträckning, fascistisk ultranationalism framkallade ett antifascistiskt svar bland etniska minoritetsgrupper i Öst- och Centraleuropa.

(Routledge, 2024)

Läs mer om boken här

Läs mer om Anders Ahlbäck här

 

Bokomslag med grafik och bilder från TV-serien
Historien om Sverige – del 2. Formgivning: Eva Wilsson

Historien om Sverige, del 2. Från stormakt till världens modernaste land

Bo Eriksson har skrivit den andra av två böcker som är en fördjupning av SVT:s serie Historien om Sverige. Boken tar vid där den första delen slutar och blir en femhundra år lång resa mot dagens samhälle. Från 1600-talets stormaktstid till 1900-talets  modernitet.

(Bonnier fakta 2024)

Läs mer om boken här

Läs mer om Bo Eriksson här

 

 

Bokomslag i ljusblått med målning
Omslagsbild: Political Drama, Robert Delaunay, 1914. National Gallery of Art, Washington DC. Public domain

Politiskt aktörskap i en omvandlingstid Sverige 1880–1930

Hannes Rolf medverkar med kapitlet "'Martin talar ikväll': Martin Andersson som politisk aktör i den urbana arbetaroffentligheten" i antologin Politiskt aktörskap i en omvandlingstid Sverige 1880–1930, red. Anton Jansson, Josefin Hägglund och Erik Bengtsson.

Kapitlet behandlar Martin Anderssons politiska aktörskap i Göteborg i början av 1900-talet. Det visar på hur folkrörelserna skapade sin egen offentlighet även i en urban miljö, och hur ett politiskt aktörskap kunde komma ur den myriad av föreningar som staden huserade.

(Nordic Academic Press, 2024)

Boken finns tillgänglig att läsa via Kriterium

Läs mer om Hannes Rolf här

 

Bokomslag med medeltida bild av kortsågsriddare
Crusading Against Christians in the Middle Ages. Bild: link.springer.com

Crusading Against Christians in the Middle Ages

Kurt Villads Jensen har skrivit kapitlet "Crusade Against Christian Neighbours in the Baltic. Boniface IX’s Crusading Bull of 1401 to Queen Margaret I of the Kalmar Union" i Crusading Against Christians in the Middle Ages. red. Carr, M., Chrissis, N.G., Raccagni, G.

– Kapitlet handlar om något ganska ovanligt på medeltiden, kanske faktiskt något unikt, att en påve gav tillstånd att föra korståg mot kristna och inte först definierade dem som kättare. Problemet är bara, att vi inte vet vem drottning Margareta ville föra korståg emot, säger Kurt.

(Palgrave Macmillan, 2024).

Du hittar boken här

Läs mer om Kurt Villads Jensen här

 

Rött bokomslag med svartvitt foto i mitten
Nordbor. Liv och rörelse under 500 år. Foto: Sofia Bergfeldt, Nordiska museet (beskuren)

Nordbor. Liv och rörelse under 500 år

I boken Nordbor. Liv och rörelse under 500 år, en antologi som  knyter an till Nordiska museets nya permanentutställning medverkar två av Historiska institutionens forskare. Heiko Droste har skrivit kapitlet "Staden mellan ambition och verklighet" och Leos Müller har skrivit kapitlet "En kopp te i den globala ekonomin". Redaktörer för antologin är Anna Arfvidsson Womack, Fredrik Svanberg och Ulrika Torell.

(Nordiska muséet, 2024)

Läs mer om boken här

Läs mer om Heiko Droste här

Läs mer om Leos Müller här

 

2023

 

Bokomslag med illustration av drake
Drakspår. På jakt efter världens mest kända reptil. Omslag: Sigge Kühlhorn

Drakspår. På jakt efter världens mest kända reptil

I en populärvetenskaplig monografi berättar Bo Eriksson drakens kulturhistoria. På ett engagerande och underhållande sätt tar han läsaren med från Mesopotamien berättelser via vikingatidens myter och medeltidens sagor fram till dagens fantasymonster i Game of Thrones.

(Nordstedts 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Bo Eriksson här

 

Grafiskt omslag med 1900-tals målning i centrum
Mellankrigstider. Bild: ordfrontforlag.se

Mellankrigstider

En monografi av Yvonne Hirdman som utifrån en kvinnligt perspektiv skildrar Sverige mellan 1900-talets två stora krig. Boken hoppas råda bot på en förenklad eller förvanskad historieskrivning och slå hål på en del myter om det moderna Sveriges framväxt.

(Ordfront, 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Yvonne Hirdman här

 

Bokomslag med bild av medeltida kyrkomålning i blek färgskala
Scandinavia in the Middle Ages 900–1500. Between Two Oceans. Omslagsfoto: Kirsten Trampedach 2007, Public Domain. Kirkeudsmykninger.euman.net.

Scandinavia in the Middle Ages 900–1500. Between Two Oceans

Kurt Villads Jensen har tillsammans med Kirsi Salonen skrivit en monografi över Skandinaviens medeltida historia. Boken innehåller både kartor och illustrationer och är tänkt som lärobok på universitetsnivå och för allmänt intresserade läsare. Boken syftar till att ge en helhetsbild av både politik, religion, ekonomi och kultur – i bred bemärkelse – och behandlar även några viktiga historiografiska diskussioner.

(Routledge, 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Kurt Villads Jensen här

 

Bokomslag med svartvittfotografi
Riksdagen i tid och rum. Omslag: Mikael Strid. Bild: Norrbro söderut från Strömgatan. I fonden Riksdagshuset på Helgeandsholmen. 1910-1920. Fotograf okänd. Stadsmuseet i Stockholm.

Riksdagen i tid och rum – historien, husen och arbetsplatsen

I oktober 2023 släppte Sveriges riksdag jubileumsboken Riksdagen i tid och rum – historien, husen och arbetsplatsen. Redaktör är Joakim Scherp, som även skrivit bokens första del "Nedslag i riksdagens historia", som i text och bild skildrar riksdagen under åren 1523, 1623, 1723, 1823, 1923 och 1973. Bokens övriga kapitel har författats av Christina Wohlfahrt Leffler, Sofia Lindgren och Cecilia Doyle.

(Sveriges Riksdag, 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Joachim Scherp här

 

Bokomslag med målning föreställande Stockholm under
Shopping i Stockholm. Sociala praktiker på gatunivå. Omslag: Stockholmia

Shopping i Stockholm. Sociala praktiker på gatunivå 1700–1850

My Hellsing är tillsammans Johanna Ilmakunnas redaktör för och medförfattare till antologin Shopping i Stockhom. En rikt illustrerad antologi som skildrar hur invånare i Stockholm köpte, sålde och framställde olika varor under perioden 1700 –1850. Boken kapitel utgår från begreppet shopping definierat som en social praktik, grundad i nöje och socialt umgänge eller ett behov, med fokus på inköp som ägde rum i butiker och bodar men också i hemmen.

(Stockholmia 2023)

Läs mer här

Läs en intervju med My Hellsing om boken här

 

Bokomslag med tapetmönster
Humaniora i välfärdssamhället. Kunskapshistorier om efterkrigstiden. Formgivning: Johan LasernaOmslagsbilden visar Boråstapeten Jubileum Retro 5471

Humaniora i välfärdssamhället. Kunskapshistorier om efterkrigstiden

Ragni Svensson är tillsammans med Johan Östling och Anton Jansson redaktör för en antologi som belyser hur humanister och humanistisk kunskap påverkade Sverige från 1940-talet till 1980-talet. Boken innehåller en bred samling texter som tillsammans ger en mångskiftande bild av humanioras utveckling och status, men också ett nytt intressant perspektiv på den svenska efterkrigstiden. 

(Makadam förlag, 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Ragni Svensson här

 

Bokomslag med Vädersolstavlan
En periferi i norr. En historia om Sverige från istid till tjugohundratal. Omslag: studentlitteratur.se

En periferi i norr. En historia om Sverige från istid till tjugohundratal

Bo Perssons monografi beskriver svensk historia från den senaste istidens slut fram till början av 2000-talet. Boken lägger sin tyngdpunkt på hur människor har skapat sina liv och sina samhällen. Hur de har organiserat sin försörjning utifrån klimat, geologi och befolkningsutveckling, hur den politiska makten varit fördelad och vilka trosföreställningar och kulturella uttryck som människor utformat.

(Studentlitteratur, 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Bo Persson här

 

Bokomslag med armemotiv, äldre moålning ich modernt fotografi
Svenska arméns historia. Armén 500 år. Omslag: medstromsbokforlag.com

Svenska arméns historia. Armén 500 år

Ingvar Sjöblom är medförfattare till till en antologi som beskriver Sveriges militära historia under 500 år. Han medverkar med kapitlet "Rikets första armé. 1523–1590" som ger en inblick i den äldre Vasatidens militära utveckling.

(Medströms bokförlag, 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Ingvar Sjöbkom här

 

Omslag med bilder och grafik från TV-serien
Historien om Sverige. Från istiden till renässansen. Formgivning: Eva Wilsson

Historien om Sverige, del 1. Från istiden till renässansen

Tillsammans med Kristina Ekero Eriksson har Bo Eriksson skrivit en poplärvetenskaplig bok som är en fördjupning av SVT:s serie Historien om Sverige. I boken, som är den första av två, berättas den äldre delen av Sveriges historia, med början för 14 500 år sedan – fram till Stockholms blodbad och begravningen av Gustav Vasa i Uppsala domkyrka 1560.

(Bonnier fakta 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Bo Eriksson här

 

Bokomslag i grönt med undervattensfoto av en vrakdel
Vrak. Havets rika historia. Omslag: maxstrom.se. Formgivning Patrik Leo.

Vrak. Havets rika historia

Ingvar Sjöblom medverkar med kapitlet "Krigets ansikte" i en antologi där ledande marinarkeologer och historiker tar med läsaren till gömda och glömda vrak nere i djupet. Redaktör är Carl Douglas.

(Bokförlaget Max Ström, 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Ingvar Sjöblom här

 

Grafisk bokomslag i gula färgskala
Marknadens tid. Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism. Omslag: Charlotta Rahm

Marknadens tid. Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism

Helena Tolvhed medverkar med kapitlet "Kvinnor – ta hand om privatiseringen av offentliga sektorn: Marknaden som lösning på jämställdhetsproblemet" i antologin Marknadens tid. Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism. Boken fokuserar på marknadsanvändningen under 1970-talet och framåt och visar att det under perioden har funnits flera olika marknadsbegrepp och -visioner i omlopp som både samverkat och konkurrerat. Redaktörer är. Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz och David Larsson Heidenblad.

(Nordic Academic Press 2023).

Läs mer om boken här

Läs mer om Helena Tolvhed här

 

Grafiskt bokomslag i blått vitt och orange
Expanding media histories. Cultural and material perspectives. Omslag: Nordic Academic Press

Expanding media histories. Cultural and material perspectives

Sune Bechmann Pedersen är tillsammans med Marie Cronqvist och Ulrika Holgersson redaktör och medförfattare till antologin Expanding media histories. Cultural and material perspectives I boken breddar författarna ramen för mediernas historiografi och analyserar allt från vardagsnära trycksaker till transnationella politiska fenomen.

(Nordic Academic Press, 2023).

Läs mer om boken här

Läs mer om Sune Bechmann Pedersen här

 

Bokomslag med endast text
Kris i bostadsfrågan. För en solidarisk bostadspolitik. Omslag: Daidalos

Kris i bostadsfrågan. För en solidarisk bostadspolitik

Hannes Rolf medverkar som en av sex författare i en antologi som utifrån en gedigen genomgång av över hundra års svensk bostadshistoria analyserar orsakerna till det nuvarande läget i bostadsfrågan. Boken föreslår hur den pågående krisen – med radikala förändringar i politik, finans och byggande – skulle kunna demonteras och utgöra grunden för ett nytt bostadssystem, där alla människors behov av ett hem står i centrum. Redaktörer är. Forskarkollektivet Fundament.

(Daidalos, 2023).

Läs mer om boken här

Läs mer om Hannes Rolf här

 

Bokomslag med texknad bild av Gollum med ringen i handen, i sin grotta
Ringens återkomst. Texter om Tolkien. Foto: Nordstedts

Ringens återkomst. Texter om Tolkien

Jerry Määttä medverkar med essän "Från skyttegravarna till Mordor" i antologin Ringens återkomst. Texter om Tolkien. I boken analyserar sju skribenter J.R.R. Tolkiens berättelse om härskarringen ur olika perspektiv.

(Nordstedts, 2023)

Läs mer om boken här

Läs mer om Jerry Määttä här

 

Bokomslag med historisk målning av läsande äldre kvinna
Becoming a Witch. Women and Magic in Europe during the Middle Ages and Beyond. Omlsag: trivent-publishing.eu

Becoming a Witch. Women and Magic in Europe during the Middle Ages and Beyond

Gwendolyne Knight medverkar med kapitlet "Women and Magic in Early Medieval England: Terms and Material Traces" i antologin Becoming a Witch. Women and Magic in Europe during the Middle Ages and Beyond. Redaktörer: Andrea Maraschi och Angelica Aurora Montanari.

(Trivent, 2023)

Läs mer om boken här

Lär mer om Gwendolyne Knight här

 

Bokomslag med endast text i mörkblått och ljustblått
The Palgrave Encyclopedia of Medieval Women's Writing in the Global Middle Ages. Bild: link.springer.com

The Palgrave Encyclopedia of Medieval Women's Writing in the Global Middle Ages

Margaretha Nordquist medverkar med kapitlet "Anna Fickesdotter Bülow" i The Palgrave Encyclopedia of Medieval Women's Writing in the Global Middle Ages (Living Reference), Encyklopedien lanserades 2022 och kommer fortlöpande att uppdateras med nya artiklar. Redaktörer är Michelle M. Sauer, Diane Watt och Liz Herbert McAvoy.

(Palgrave Macmillan, 2022)

Du hittar encyklopedin här

Läs mer om Margaretha Nordquist här

 

 

På denna sida