Valbara poolkurser VT 2024

Här hittar du alla kurser som ingår i kurspoolen under vårterminen.

 • Anmäl dig till dessa kurser vid terminsstart direkt i Daisy, inte via antagning.se.
 • Kursinformation som är aktuell för dig som redan är student står i Daisy. 
 • Om det står ”stängd för anmälan” på kursen i utbildningskatalogen gäller det inte för dig - kursen är öppen för dig i Daisy.

Om kursval

 • Du måste uppfylla kursens förkunskapskrav. Information om alla kurser vid DSV
 • Du kan välja praktik 15 hp till vårterminen år 3. Information om vad som gäller för praktik
 • Du kan välja examensarbete 15 hp Information om vad som gäller för examensarbete
 • WPROG2 är en fördjupning av WPROG1. 
  För att registrera dig på båda kurserna samma termin:
  1. registrera dig först på WPROG1,
  2. stäng fönstret och öppna det igen (eller backa i webbläsaren och ladda om sidan)
  3. registrera dig därefter på WPROG2.
 • För att få läsa AI ska du först läsa ALDA. 
  För att registrera dig på båda kurserna samma termin:
  1. registrera dig först på ALDA,
  2. stäng fönstret och öppna det igen (eller backa i webbläsaren och ladda om sidan)
  3. registrera dig därefter på AI.
 • Du kan inte registrera dig själv till MDI i Daisy. Kontakta studievägledningen för information och registrering. 
 • Vissa kurser har ett begränsat antal platser. Först-till-kvarn-principen gäller.
 • Du kan inte välja en kurs som du redan har fått betygsatt.
 • Gå till ditt program i utbildningskatalogen för att se hur många kurser du kan välja. 
 • Kontakta studentexpeditionen om du uppfyller förkunskapskraven men inte kan självregistrera dig.

Kurser på avancerad nivå

Vissa av kurserna i kurspoolen är på avancerad nivå (masternivå). I en kandidatexamen kan du ha med max 30 hp kurser på avancerad nivå. Förkunskapskraven för kurser på avancerad nivå är minst 90 hp data- och systemvetenskap och eventuellt ytterligare krav (se kursbeskrivningarna i Daisy).

Terminstider

Här hittar du exakta datum för terminer och perioder

Kurser som ges under period 1

ALDA - Algoritmer och datastrukturer
BIDIS - Beslutstöd med affärssystem (distanskurs) Bör inte kombineras med DEMBI.
ERP2 - Affärssystem - design och arkitektur
MDI - Människa-datorinteraktion
METOD - Vetenskaplig metodik och kommunikation
SL - Spelbaserat lärande
SÄK2 - Informations och datasäkerhet Ska inte läsas om du redan läst INTROSEC.

Kurser på avancerad nivå
DIBU - Digitala affärer inom IT
ML - Maskininlärning
NETSEC - nätverkssäkerhet
NLP - Naturlig språkbehandling
PARADIS - Parallell och distribuerad programmering
PROMIC – Projektledning inom IT-konsultverksamhet
RESPAI - Skalbar och ansvarsfull AI i organisationer
SYSTINT - Systemintegration av IT-baserade affärssystem

Kurser som ges under period 2

AI - Artificiell intelligens
IDIM – Inkluderande design av interaktiva miljöer
PROG2 - Programmering 2
SDXML – Modeller och språk för hantering av semistrukturerade data och XML

Kurser på avancerad nivå
BA – Affärsanalys (distanskurs)
BPDI - Processmodellering och design inom IT-området
DEMBI - Beslutsfattande och business intelligence (distanskurs) Bör inte kombineras med BIDIS.
SECGOV - Säkerhet och integritet i e-förvaltning: IT, lagstiftning och etik (distanskurs)
SITMAN - Strategisk IT-management
SYSTOIT - Systemteori, organisationer och IT (distanskurs)

Kurser som ges under period 1 och 2

Dessa kurser går att läsa i valfri period under terminen: period 1 eller period 2 eller i 25 % studietakt under hela terminen.

PPL – Praktisk projektledning (distanskurs)
IPROG - Programmering för Internet (distanskurs)
MPROG - Programmering för mobiler (distanskurs)
WPROG1 - Webbutveckling I (distanskurs)
WPROG2 - Webbutveckling II (distanskurs)

Praktik
YRPRA – Yrkesförberedande praktik inom data- och systemvetenskap 15 hp

 

Kontakt

Studievägledningen för kandidatprogram och kurser
På denna sida