Henrik Svedäng och den hotade torsken

 

Östersjödagarna är ett samarbete med ett flertal aktörer som på olika sätt och från olika vinklar arbetar för Östersjön. Det är två fullspäckade dagar där allt från lokala initiativ till internationella överenskommelser tas upp och ekonomi blandas med naturvetenskaplig forskning.

Östersjöcentrum deltar i två seminarier under torsdagen:

Torsdag den 5 juli kl 14.15-15.00 De globala hållbarhetsmålen 2030 - från ord till handling i ett Östersjöperspektiv.

Torsdag den 5 juli kl 15.30-16.15 - Hotade fiskebestånd i Östersjön - vad krävs från våra politiker?.

Se hela programmet för Östersjödagarna.

 

Mer om Östersjön under Almedalsveckan 2018

Östersjöcentrums övriga program för veckan består av flera delar. I korthet ser det ut så här: