Almedalsveckan 2017

Östersjöns utmaningar och lösningar

Vernissage och lansering för Östersjöcentrums nya utställning och skrift om Östersjöns miljöutmaningar och lösningar på Briggen Tre Kronor. Evenemanget är inte öppet för allmänheten.

Hoten mot torsken i Östersjön

Hållbara torskbestånd, särskilt med stora individer, är avgörande för välfungerande ekosystem. Men hur kan man som fiskeförvaltare skydda stor torsk, hur förvaltas fisket idag och hur kan vi genom ett annat slags fiske gynna våra fiskbestånd? Välkommen till ett seminarium där politiker, näringen och NGO:er diskuterar Östersjötorskens framtid.

Är avancerad vattenrening verktyget som behövs för att hindra miljögifter att nå Östersjön?

Problematiska kemikalier, inklusive läkemedel, når i många fall Östersjön. En av lösningarna kan vara avancerad vattenrening, något Naturvårdsverket nyligen har utrett. Välkomna på ett seminarium där det vetenskapliga kunskapsläget presenteras och vi reder ut möjligheter att gå vidare.

Håll kontakten med oss!

  Följ oss på twitter

Kontakt vid Östersjöcentrum
Lisa Bergqvist, lisa.bergqvist@su.se
08-16 38 83

Till Stockholms universitets sida om Almedalen
Till almedalsveckan.info för det officiella programmet 2019

Almedalen under tidigare år

Sedan Östersjöcentrums inrättande 2013 har vi varje år arrangerat och deltagit på olika aktiviteter under Almedalsveckan. Oftast i samverkan med @HallbaraHav, @UUCampusGotland och självklart @Stockholms_univ