Reglering, prevention och behandling av spelproblem

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. PLAY@PHS
  7. Reglering, prevention och behandling av spelproblem
Roll the dice Photo: Pixabay

Reglering, prevention och behandling av spelproblem

Måndagen den 29 april 2019 anordnades en samverkanskonferens om spelproblem vid Stockholms universitet. Konferensen genomfördes med ekonomiskt stöd av FoU Nordost, FoU Nordväst, FoU Södertörn, Forte, Institutionen för socialt arbete och Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet.

Del 1 - tumnagel

Tema 1:Spelproblem i Sverige

Inledningsvis presenterades konferensens syfte och innehåll. Mentimeter användes för att fråga deltagarna om vilken organisation de representerar. Tema 1 tog upp hur spelproblemen ser ut i Sverige, med presentationer både engagerade i Spelberoendes förening om spelares och anhörigas erfarenheter. Dessutom rapporterades aktuella siffror över hur spelproblemen har förändrats och även hur fördelningen av kvinnliga och manliga problemspelare ser ut.

Tema 2: Reglering, tillsyn och konsekvenser

Tema 2: Reglering, tillsyn och konsekvenser

I Tema 2 presenterades Statskontorets utvärdering av omregleringen av spelmarknaden och Spelinspektionens tillsynsarbete följt av reflektion och diskussion om spelansvar och insatser mot matchfixning. Därefter presenterades aktuell forskning om självmord, skuldsättning och brottslighet orsakad av spelproblem. Konsumentverket presenterade sitt utvecklingsarbete kring samverkan mot överskuldsättning.

Tema 3: Hur kan vi arbeta förebyggande mot spelproblem?

Tema 3: Hur kan vi arbeta förebyggande mot spelproblem?

I Tema 3 fokuserades diskussionen på prevention av spelproblem i teori, forskning och praktik. Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen berättade om sitt preventiva arbete och vi fick höra om evidensen för olika preventionsinsatser. Därefter följde specifika exempel av preventionsarbete i ideella verksamheter, socialtjänsten och i arbetslivet.

Tema 4: Att upptäcka, utreda och behandla spelproblem

Tema 4: Att upptäcka, utreda och behandla spelproblem

Tema 4 inleddes med presentationer om samsjuklighet, screening och behandlingsinsatser vid spelproblem. Specifika exempel gavs från Stödlinjens arbete och Eskilstunas samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för att erbjuda stöd och behandling. Därefter presenterades kvalitetsregistret, ASI-spel och en intervjustudie om hjälpsökande. I de efterföljande diskussionerna betonades betydelsen av samverkan och civilsamhällets insatser. Sessionen avslutades med reflektioner från Spelberoendes förening och en kort utvärdering.

REGAPS logga
Till konferensen hemsida med program

Konferens om reglering, prevention och behandling av spelproblem

Måndagen den 29 april 2019 anordnades en samverkanskonferens om spelproblem vid Stockholms universitet. Konferensen genomfördes med ekonomiskt stöd av FoU Nordost, FoU Nordväst, FoU Södertörn, Forte, Institutionen för socialt arbete och Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet.

Viktigaste uvecklingsfrågan

Menti viktigaste utvecklingsfrågan
Frågor och svar från Tema 1 via Menti, från konferensen om spel om pengar och spelproblem, 29 april 2019.
Frågor och svar från Tema 2 via Menti, från konferensen om spel om pengar och spelproblem, 29 april 2019.
Frågor och svar från Tema 3 via Menti, från konferensen om spel om pengar och spelproblem, 29 april 2019.
Frågor och svar: Tema 4 via Menti. Från konferensen om spel om pengar och spelproblem, 29 april 2019