Studera med oss

Välkommen till Institutionen för folkhälsovetenskap

Vad roligt att du är intresserad av att studera hos oss på Institutionen för folkhälsovetenskap. Vi erbjuder utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Ansökan och antagning

Studievägledning

Kontakt

Studierektor, grund- och avancerad nivå
Ylva B Almquist
Telefon: 08-674 79 69
E-post: studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor, forskarnivå
Bitte Modin
Telefon: 08-16 44 66
E-post: studierektor.f.publichealth@su.se

Biträdande studierektor/
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
Telefon: 08-674 79 87
E-post: sara.brolin.laftman@su.se

Utbildningsadministratör/
Studievägledare

Linda Rämö
Telefon: 08-674 75 61
E-post: 
studievagledare.publichealth@su.se

MyCareer