Studenter på institutionen för folkhälsovetenskap
Studenter på Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling
 

Utbildning på grundnivå

Sedan sommaren 2018 erbjuder vi en sommarkurs i grundläggande statistik. Från och med vårterminen 2019 utökar vi vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap. Dessa handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande. Kandidatprogram i folkhälsovetenskap startar höstterminen 2019.

Läs mer

Utbildning på avancerad nivå

Varannan hösttermin startar vårt masterprogram i folkhälsovetenskap: ”Population health: Societal and individual perspectives” (120 hp). Programmet tar upp orsakerna till ojämlikhet i hälsa med fokus på betydelsen av välfärd, sociala och ekonomiska förhållanden över livscykeln såväl som beteenden och egenskaper hos individen. Hälsan, och dess sociala fördelning, studeras utifrån en tvärvetenskaplig kombination av sociologiska, psykologiska och folkhälsovetenskapliga perspektiv. Vissa av kurserna ges även som fristående kurser.

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet ger särskild tyngd åt perspektiv som belyser uppkomsten av ojämlikhet i hälsa, hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar i detta. Såväl teoretiska som metodologiska färdigheter och insikter är centrala, liksom kunskaper och reflektioner rörande åtgärder för en god och mer jämlik hälsa.

Läs mer