Programmet tar upp orsakerna till ojämlikhet i hälsa med fokus på betydelsen av välfärd, sociala och ekonomiska förhållanden över livscykeln såväl som beteenden och egenskaper hos individen. Hälsan, och dess sociala fördelning, studeras utifrån en tvärvetenskaplig kombination av sociologiska, psykologiska och folkhälsovetenskapliga perspektiv. Vissa av kurserna ges även som fristående kurser.