Från och med vårterminen 2019 utökar vi vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap. Dessa handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.
Vi erbjuder också en sommarkurs i grundläggande statistik.

Kurserna kommer att vara sökbara via antagning.se

Våra fristående kurser

Vårtermin 2019

Folkhälsovetenskapens grunder, 7.5 hp
Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa, 7.5 hp
Sociala faktorer och hälsa, 7.5 hp
Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7.5 hp

Sommarkurs

Grundläggande statistik med SPSS, 3 hp

Hösttermin 2019

Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7.5 hp
Migration, integration och hälsa, 7.5 hp
Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden, 7.5 hp
Arbetsliv, åldrande och hälsa, 7.5 hp

Övriga kurser

Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap, 7.5 hp