Vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

Vi erbjuder också en sommarkurs i grundläggande statistik.

Kurserna är sökbara via www.antagning.se

Kursutbud

Vår

 
Folkhälsovetenskap I, kurspaket 30 hp
Folkhälsovetenskapens grunder 7.5 hp
Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa 7.5 hp
Sociala faktorer och hälsa 7.5 hp
Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv 7.5 hp

Sommar

 
Grundläggande statistik med SPSS 3 hp

Höst

 
Folkhälsovetenskap II, kurspaket 30 hp
Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga 7.5 hp
Migration, integration och hälsa 7.5 hp
Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden 7.5 hp
Arbetsliv, åldrande och hälsa 7.5 hp

Övriga kurser

 
Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap 7.5 hp