Vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

Kursutbud på grundnivå

Kandidatprogram

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Vårt kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap är upplagt med växelvis undervisning i huvudområdet pedagogik och i folkhälsovetenskap. Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik och inriktning hälsa. Utförlig information om kandidatprogrammet hittar du på Institutionen för pedagogik och didaktik: www.edu.su.se/pof

 Kandidatprogrammet - termin 3 (HT20)

Du kan redan nu hitta information om litteraturlista och kursbeskrivning för höstterminens första kurs
  Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7,5 hp

Länk till höstterminens andra kurs:
Migration, integration och hälsa, 7,5 hp

Sommartermin

Grundläggande statistik med SPSS (halvfart, distans) 3 hp.
Artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsa (halvfart, distans) 7,5 hp 
Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (halvfart, distans) 7,5 hp 
Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (halvfart, distans) 7,5 hp