Östersjöakuten

Stiftelsen Östersjöakuten

Transportarbetareförbundet samlade under många år in pengar för att främja forskningen om Östersjön. År 1998 bildades Östersjöakuten för att främja forskningen om Östersjön.

Donationskapitalet förvaltas idag av Stockholms universitet. Resultatet delas regelbundet ut till förtjänstfulla mottagare. Dessa utses gemensamt av de båda ordförandena för Stockholms universitets Östersjöcentrum och Svenska Transportarbetarförbundet, i samråd med Östersjöcentrums föreståndare.

Allan Larsson i Almedalen 2013

Allan Larsson får pris för Östersjöengagemang

Östersjöakutens pris på 50 000 kronor kommer att tilldelas den tidigare finansministern Allan Larsson för hans starka engagemang i Östersjöfrågor.

Stiftelsen Östersjöakuten

Transportarbetareförbundet samlade under många år in pengar för att rädda Östersjön. År 1998 bildades stiftelsen Östersjöakuten för att främja forskningen om Östersjön vid dåvarande SMF. Donationskapitalet var ca en miljon kronor och förvaltas av Stockholms universitet.

Prisutdelningen 2015

Priset till Allan Larsson kommer att överlämnas vid Forum Östersjöns möte i Vamlingbo den 27 juni, 2015

Läs mer om Forum Östersjön

För mer information

Kontakta föreståndare Tina Elfwing
08-16 17 27
tina.elfwing@su.se

Östersjöcentrums verksamhet