Säkerhetsläget i Östersjön har förändrats, det ser vi i nyhetsrapportering och i debatten. Men hur allvarligt är läget? Hur påverkas Sverige och länderna i regionen? Hur påverkas Gotland med sin strategiska placering mitt i Östersjön? Vad innebär situationen för olika typer av samarbeten? I den här paneldiskussionen möts forskare, beslutsfattare och experter för att analysera den aktuella situationen i Östersjöområdet.

Östersjöcentrums deltagande: Tina Elfwing

Arrangörer: Uppsala universitet - Campus Gotland, Östersjöveckan