Henrik Svedäng, Östersjöcentrum
Henrik Svedäng, Östersjöcentrum

Genom ett selektivt fiske där mindre storlekar av torsk kan passera trålarna och hinna fortplanta sig minst en omgång innan fångst, har den svenska och europeiska fiskeripolitiken hoppats kunna skapa ett mer uthålligt fiske. En metod som inte har lyckats uppnå önskad effekt, enligt Henrik Svedäng och Sara Hornborgs (RISE) senaste studie

- Vad det hela har resulterat i är att man fiskat bort de stora individerna, de är väldigt sällsynta i dag. Och medellängden har minskat från ungefär 40 centimeter till ungefär 30 centimeter i dag, säger Henrik Svedäng till P4 Gotland som idag uppmärksammar studien.

Missgynnande kombination

Att det finns många individer av samma storlek gör att konkurrensen om samma typ av föda ökar, vilket hämmar torskens tillväxt.

Den låga tillväxten i kombination med det ökade selektiva fisketrycket förstärker sannolikt varandras negativa effekter, vilket bland annat drabbar yrkesfisket. Ju mindre torskarna i havet är desto större fiskeansträngning krävs för att fånga samma mängd som tidigare, skriver webbmagasinet Baltic Eye.

– Men vi får också ett ekosystem utan stora rovfiskar, och riskerar att förlora deras viktiga strukturerande uppgift i ekosystemet, menar Svedäng.


Läs även:

Den vetenskapliga artikeln av Svedäng & Hornborg, 2017: Historic changes in length distributions of three Baltic cod (Gadus morhua) stocks: Evidence of growth retardation

SVT Nyheter: Torsken i Östersjön blir allt mindre