Ett tjugotal forskare och lärare från Stockholms universitet bjöds till den drygt hundraåriga fältstationen i sydvästra Finland för att diskutera möjligheterna för ett framtida samarbete.

Fokus på skärgården

Redan innan mötet hade några forskningsområden av gemensamt intresse identifierats:

  • biodiversitet och ekosystemfunktion
  • biogeokemi och bentisk-pelagisk koppling
  • vegetation, fisk och födovävar i grunda vikar
  • modellering av samtliga ovanstående

Den samlade kunskapen om skärgårdsfrågor visade sig vara stor, men man enades om att detta forskningsfält förtjänar att lyftas ytterligare. Här finns mycket att göra samtidigt som allmänintresset för dessa frågor är stort.

Dessutom kom man långt i planeringen av gemensamma utbildningssatsningar på både grund- och avancerad nivå, där användandet av den gemensamma poolen av kunskap liksom fartyg och fältstationer stod i centrum.

Överst på listan stod dock önskemålet om en ytterligare träff, denna gång på Askölaboratoriet!