Skansen

Skansen bygger Östersjöns hus

Utställningsyta från Skansens planerade Östersjöhus

Skansen planerar att bygga ett nytt kunskapscentrum om Östersjön. Projektet började planeras redan 2014, och börjar sakta ta allt tydligare form. Stockholms universitets Östersjöcentrum har redan från början varit med i planeringsgruppen, för att på lämpligt sätt använda och presentera Stockholms universitetets breda och samlade vetenskapliga kunskap om Östersjön. ​

Kunskapscentrumet om Östersjön på Skansen. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Startskott för kunskapscentrum om Östersjön

Nu börjar ett nytt kunskapscentrum för Östersjön byggas på Skansen. I samverkan med stiftelsen BalticSea2020, SLU och Skansen ska Stockholms universitets Östersjöcentrum ta fram den viktigaste kunskapen att visa upp om Östersjöns utmaningar.

Utställningsyta från Skansens planerade Östersjöhus

Nytt Östersjöhus byggs på Skansen

Skansen och BalticSea2020 startar ett samarbete för att bygga ett kunskapscentrum där gästerna kommer att få uppleva Östersjön under ytan och upptäcka den spännande miljön i vårt innanhav. Arbetet sker i samarbete med SLU och Stockholms universitet.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Kontakta ledningsgruppen:

Östersjöns Hus

Det nya huset ska ligga bredvid Skansenakvariet, där dammen för flamingos och sjölejon tidigare låg. Där ska finnas stora akvarier, flera utställningsytor och ett pedagogiskt hus.

Ett samarbete

Projektet med Östersjöns Hus är ett samarbete mellan Skansen och Stiftelsen BalticSea2020. Den information som presenteras kommer att tas fram i ett speciellt inrättat kunskapsråd med experter från SLU, Östersjöcentrum, BalticSea2020 och Skansen.