Anställningsvillkor

Anställningsvillkor

På universitetets hemsida finns omfattande information om de anställdas arbetsvillkor såsom arbetstider, friskvård, sjukanmälan och läkarvård. Följ länken för mer information på Medarbetarwebben.

Dagens schema
SU-butiken webbshop