I rådet ingår representanter för alla anställningskategorier.

  • Mikael Rostila - Prefekt
  • Agneta Cederström - Arbetsmiljöombud (ersättare)
  • Tomas Hemmingson – Professorerna
  • Cathrin Wiksell – Administrationen, arbetsmiljöombud (ordinarie)
  • Lena Eriksson – Forskarna
  • Alexander Miething – PostDoks
  • Malin Gunnarsson – Doktoranderna
  • Tobias Lindström Battle – Studenterna

Om ni har några frågor eller funderingar rörande lika villkor eller arbetsmiljö kan man ta upp det med sin representant eller alternativt en av skyddsombuden.