Föreläsare som:

har anställning på annan institution på Stockholms universitet
har anställning på en annan myndighet
har eget företag med F-skattsedel
inte har eget företag eller annan anställning
Utländsk föreläsare

Notera att vi numera använder de belopp som anges i Villkorsavtal-SU under Lön till timlärare. För- och efterarbete ingår i dessa undervisningstimmar.

Föreläsare som har anställning på annan institution på Stockholms universitet

Lön utbetalas från institutionen som föreläsaren är anställd på. Den andra institutionen intern-fakturerar Institutionen för Folkhälsovetenskap.

Föreläsare som har anställning på en annan myndighet

Den andra myndigheten fakturerar direkt till Institutionen för folkhälsovetenskap. Fakturaadress: Stockholms universitet, Postbox 50741, 20270 MALMÖ Ref: 333.

Vid fakturering ange datum och antal timmar på undervisningen efter överenskommen timlön (enligt Stockholms universitets Lön till timlärare).

Föreläsare som har eget företag med F-skattsedel

Enligt överenskommen timlön (Lön till timlärare) ska en faktura skickas direkt till Institutionen för folkhälsovetenskap. Fakturaadress: Institutionen för folkhälsovetenskap, Sveavägen 160, 106 91 Stockholm Ref: 333. Även här skall datum och antal timmar specificeras. Skannad kopia av F-skattsedel ska bifogas.

Föreläsare som inte har eget företag eller annan anställning

Vid enstaka fall kan timarvode betalas ut till privatperson. Cathrin Wiksell behöver följande information: Namn, personnummer, fullständig adress, samt specificering av datum och antal timmar för undervisningen. Löneutbetalning görs via ”Danske bank” vid Stockholms universitet därför måste föreläsaren själv koppla sitt konto till danske bank genom länken nedan https://danskebank.se/lonetjanst

Utländsk föreläsare

Ett SINK-beslut från skatteverket krävs. Nedanstående information mejlas till cathrin.wiksell@su.se

  1. Efternamn och alla förnamn som är angivna i passet
  2. Födelsedatum
  3. Scannad kopia av passet som visar foto, födelsedatum och giltighetstid
  4. Individuellt skattenummer
  5. Bankens namn
  6. Bankuppgifter som IBAN och Swift/BIC

Det är viktigt att kursansvariga har kommit överens och informerat föreläsarna om lön till timlärare.