Sekreterare: Anna Nyström

Om du har blivit utsedd till sekreterare på något personalmöte och får förhinder så är det ditt ansvar att ordna ersättare.