Skyddsombud

Vem är institutionens skyddsombud

Cathrin Wiksell valdes till ordinarie skyddsombud och Agneta Cederström till ställföreträdande skyddsombud för år 2020-2021.

SU-butiken webbshop