Styrdokument

Miljö

Stockholms universitet är ett miljöcertifierat enligt standarderna ISO 14001 och EMAS. De är miljöledningssystem som innehåller ett antal krav på hur ett miljöarbete ska bedrivas.  Ett certifikat är beviset på att en organisation uppnått kraven i miljöledningsstandarden.

Miljöhandlingsplan 2020

Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver ett viktigt internt miljöarbete. Vårt miljöarbete bygger på ett kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten. Institutionens miljölhandlingsplan uppdateras årligen.

Miljöhandlingsplan 2020 för Institutionen för folkhälsovetenskap (68 Kb)

Miljöhandlingsplan 2019 för Institutionen för folkhälsovetenskap (77 Kb)

SU-butiken webbshop