Alice Rap (Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project) är ett femårigt europeiskt forskningsprojekt, samfinansierat av EU-kommissionen, med medverkan av över 100 forskare från mer än 25 länder och 29 olika forskningsdiscipliner. Syftet är att ge vetenskapligt underlag för den allmänna och politiska debatten på området och att bidra till att belysa för- och nackdelar med traditionella och alternativa förhållningssätt till dessa frågor.
 
Projektet är indelat i sju områden och 21 ”work packages” (tre WP inom varje område), som tillsammans formar en integrerad multidisciplinär forskningsstrategi. SoRAD deltar aktivt i projektet inom två områden och tre work packages. Inom område 1 (Ownership of addiction) deltar Johan Edman och Robin Room i WP 1 (Addiction through the ages), bl.a. med en studie om ICAA. Inom samma område, men inom WP 3 (Images of addiction) deltar Jan Blomqvist som samordnare av en surveyundersökning i Norge, Polen och Tyskland om hur allmänheten, i ett antal kritiska avseenden, uppfattar nio olika former av missbruk och beroende. Undersökningen är en replikation av den svenska studie som tidigare gjorts inom ramen för projektet Rehabiliteringens sociala kontext och avser att komplettera data från Finland, Ryssland och Kanada som tidigare insamlats inom ramen för det internationella Images-projektet. Slutligen deltar Börje Olsson i WP 13, inom område 5 (Governance of Addiction).

 

WP 3 har nu publicerat sin första rapport med Jan Blomqvist som huvudansvarig. Rapportens titel är Popular Images of Addiction och kan läsas här: Popular Images of Addiction (1154 Kb)