• Arbetsmiljöverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • Nordiska ministerrådet
 • Socialstyrelsen
 • Statens institutionsstyrelse
 • Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
 • Stockholms läns landsting
 • Svenska spels forskningsråd
 • Systembolagets alkoholforskningsråd
 • Wallenbergstiftelserna (KAW, MMW, MAW, BWS)
 • Vetenskapsrådet
 • Vinnova