Våra masterprogram höstterminen 2024

Vill du spetsa din kandidatutbildning med ett masterprogram? Vi erbjuder fyra masterprogram höstterminen 2024, som ger dig fördjupade kunskaper och gör dig eftersökt på arbetsmarknaden eller förberedd för en forskarkarriär.

Studenter vid Stockholms universitet. Fotograf Niklas Björling.
Studenter vid Stockholms universitet. Fotograf Niklas Björling.

Masterprogrammen är öppna att söka både från universiteten i Sverige och utomlands. Anmälan via antagning.se öppnar den 17 oktober och sista ansökningsdag är den 16 januari 2024. Information om förkunskapskrav och hur du ansöker står på resepektive programs hemsida och vi har samlat vanliga frågor och svar om ansökan nedan:

FAQ – Vanliga frågor och svar om ansökan

 

Genom programmet får du utveckla dina färdigheter inom fotogrammetri, fjärranalys och GIS, samt inom metodik för dataanalys och presentation med naturgeografisk inriktning. 

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS

Drönare som används för att studera landskapsförändringar. Fotograf Mark Ghaly.
Drönare som används för att studera landskapsförändringar. Fotograf Mark Ghaly.
 

Landskapsmönster och förändrad markanvändning utgör viktiga komponenter för att förstå ekologiska processer som påverkar biodiversitet och ekosystemfunktioner och tjänster.

Programmet bygger på vår forskning inom tillämpad historisk ekologi, landskapsanalys och naturresurshushållning som kopplar ihop samhällsekologi med restaurering och skötsel av såväl terrestra som marina miljöer. 

Masterprogram i landskapsekologi

 

Genom programmet får du ett systemperspektiv på miljöledning och fysik planering, planprocesser, internationella och gränsöverskridande miljöfrågor och miljöstyrning.

Masterprogram i miljövård och fysisk planering

 

Programmet är till för dig som vill förstå och analysera hur polara och alpina landskap har förändrats på olika tidsskalor, kopplat till klimatvariationer under kvartärperioden.

Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat

 

Kontakt

På denna sida