Våra masterprogram höstterminen 2022

Vill du spetsa din kandidatutbildning med ett masterprogram? Vi erbjuder fyra masterprogram höstterminen 2022, som ger dig fördjupade kunskaper och gör dig eftersökt på arbetsmarknaden eller förberedd för en forskarkarriär.

Ryssnäs naturreservat, Fårö, Gotland. Fotograf Maria Damberg.
Ryssnäs naturreservat, Fårö, Gotland. Fotograf Maria Damberg.

Masterprogrammen är öppna att söka både från universiteten i Sverige och utomlands. Anmälan via antagning.se öppnar den 18 oktober och sista ansökningsdag är den 17 januari 2022. Information om förkunskapskrav och hur du ansöker står på resepektive programs hemsida och vi har samlat vanliga frågor och svar om ansökan nedan:

FAQ – Vanliga frågor och svar om ansökan

Geomatik med fjärranalys och GIS

Genom programmet får du utveckla dina färdigheter inom fotogrammetri, fjärranalys och GIS, samt inom metodik för dataanalys och presentation med naturgeografisk inriktning. 

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, 120 hp

Landskapsekologi

Programmet ger dig kunskap att förstå och utforska länken mellan ekologiska processer, landskapsmönster och mänskliga interaktioner.

Masterprogram i landskapsekologi, 120 hp

Miljövård och fysisk planering

Genom programmet får du ett systemperspektiv på miljöledning och fysik planering, planprocesser, internationella och gränsöverskridande miljöfrågor och miljöstyrning.

Masterprogram i miljövård och fysisk planering, 120 hp

Polara landskap och kvartära klimat

Programmet är till för dig som vill förstå och analysera hur polara och alpina landskap har förändrats på olika tidsskalor, kopplat till klimatvariationer under kvartärperioden.

Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, 120 hp

 

Kontakt

Studievägledare avancerad nivå

Sök bland våra utbildningar