studenter vid läsplatser
Studenter konceptbild

Nyheter

Kalender

Workshop om att skapa tentaro

Är du nyfiken på hur du kan öka dina möjligheter att känna lugn och få kontroll både före, under och efter tentan? Vi ger konkreta verktyg för planering, genomförande och återhämtning och övar tillsammans. Varmt välkommen!

Matematiska institutionen
Tom Britton: Writing and presenting degree projects in the Mathematical sciences

Den 10 mars ger Matematiska institutionen ett seminarium om att skriva och presentera examensarbeten. Seminariet är öppna för alla som håller på att skriva (eller snart kommer att påbörja) ett examensarbete i ett matematiskt ämne på kandidat- eller masternivå vid Stockholms universitet.

10

mars

Evenemang

Digitalt Öppet hus

Varje år i mars bjuder vi in till Öppet hus vid Stockholms universitet. För att minska risken för smittspridning blir evenemanget digitalt våren 2021.