Forskningsprojekt

Psykologiska institutionens forskargrupper är organiserade i sex avdelningar. Den konkreta forskningen görs av dessa större eller mindre grupper i olika forskningsprojekt. I regel har forskarna sökt och erhållit extern finansiering för dessa projekt, som vart och ett försöker få svar på en avgränsad forskningsfråga eller uppställd hypotes.

Använd filterfunktionen nedan för att snabbt hitta något som du är intresserad av. Börja skriv några bokstäver i ett lämpligt sökord så visas bara matchande projekt i listningen.