Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 

Johan Edman, docent i historia och ställföreträdande föreståndare för SoRAD, disputerade år 2004 på en avhandling om det senare 1900-talets tvångsvård av alkoholmissbrukare i Sverige. Undersökningar av socialt utanförskap, marginalisering och socialvårdens (främst missbrukarvårdens) roll i 1900-talets svenska välfärdsstat har stått i fokus för hans forskning. Edman har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om den statliga styrningen av den svenska narkomanvården under åren 1960–2000

 

 

 

Pågående projekt:

Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och välfärdspolitikens kunskapsforme

Beroendevårdens politik och begreppsliggörandets dynamik

En sjuk historia - missbruk och medikalisering i Sverige, 1965-2010

Kunskapsspridning, nätverkande eller politik? ICAA och konferenserna 1885-2010

Könsspecifika problembeskrivningar inom Stockholms missbrukarvård 1916-2010

Avslutade projekt:

Vad är vård? Den svenska narkomanvården som politiskt slagfält, 1968-2000