Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 
Tomas Hemmingsson är professor i sociologisk alkohol- och drogforskning. Han disputerade 1999 i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet med avhandlingen Explanations of differences in alcoholism between social classes and occupations among Swedish men : a register based follow-up study. Han har verkat som forskare vid Karolinska institutet och under ett antal år även vid det statliga Arbetslivsinstitutet. Hans forskning har, med epidemiologisk metodik, inriktat sig på att söka förklaringar till skillnader i hälsa mellan socialt bestämda grupper såsom socioekonomiska grupper och yrken. Förklaringar till sociala skillnader i ohälsa kan sökas inom ett flertal livsområden, såsom arbetsliv, andra levnadsförhållanden och levnadsvanor, och kan ha sitt ursprung i ogynnsamma förhållanden i barn- och ungdomen.
Ett viktigt forskningsområde har varit att skatta hur påverkan från sociala och psykosociala förhållanden i barn- och ungdomen, innan inträdet i arbetslivet, på senare hälsa och sociala karriärer, och i vilken utsträckning sådana faktorer, i sig själva och i kombination med andra faktorer (levnadsvanor och psykosocial stress), bidrar till att skapa hälsoskillnader mellan socioekonomiska grupper, utbildningsgrupper och yrken.  Viktiga sådana tidiga faktorer är drogvanor, social miljö, psykisk hälsa och kognitiv förmåga. Hemmingsson är också docent och gästprofessor vid Karolinska institutet och där verksam inom enheten för arbetsmedicin vid Institutet för miljömedicin..