Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 
Filip Roumeliotis är doktorand i sociologi och har arbetat på Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning sedan 2010. Hans avhandlingsprojekt handlar om vetenskapens roll i utformningen av den förebyggande narkotikapolitiken samt de ideologiska effekter som uppstår i mötet mellan vetenskap och politk. Projektet behandlar perioden 1980 till idag.

 

 
Filip har tidigare studerat unga kvinnors syn på alkohol samt medias framställningar av kvinnors drickande, åren 1955-2010, inom programmet "Kvinnor, hälsa och rusmedel". Han har även studerat samspelet mellan synen på maskuliniteter och drickande inom projektet "Alkoholkultur i förändring?" tillsammans med professor Jukka Törrönen. Utöver detta har han även medverkat i de europeiska, komparativa projekten "AMPHORA" och "Second Multi-City Study on Quantities and Financing of Illicit Drug Consumption – QUAF2".

 

Publikationer