Kerstin Stenius, fil.dr i socialt arbete, docent vid Helsingfors universitet, och forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland, har forskat på deltid vid SoRAD sedan år 2000. Hon var gästprofessor där åren 2010-2012. Stenius forskar i missbruksvården som vårdsystem, både historiskt och idag och med komparativa ansatser. Stenius senare projekt har rört valfrihetens betydelse för personer med missbruksproblem (i ett projekt lett av forskare vid Ersta-Sköndal); lokal missbruksvård i Norden (ett forsknings- och utvecklingsprojekt som letts från Nordens välfärdscenter Finland) samt betydelsen av integrering av mentalvård och missbruksvård för missbruksproblemens definitioner och den vård som erbjuds (projektet var placerat vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland). Styrningen av upphandling av missbruksvård i Norden och upphandlingens praktik är ett pågående forskningsintresse. Stenius är också medarbetare i Jessicas Storbjörks projekt ”Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet: New Public Management i svensk missbruks- och beroendevård”.
 
Stenius är chefredaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Stenius varit medredaktör för en lärobok om hur man ska publicera sig i vetenskapliga tidskrifter, främst för yngre forskare på substans- och beroendeforskningens område: ”Publishing Addiction Science. A guide for the perplexed” , och hållit kurser om detta i ett antal länder. Den tredje upplagan av läroboken publiceras vid årsskiftet 2016-2017.
 

Publikationer

 
 
Pågående projekt vid SoRAD