Katarina Winter
Katarina Winter

Katarina har arbetat på SoRAD sedan 2011 och är doktorand i sociologi sedan 2014. Projektet avser undersöka "co-production of addiction knowledge", delvis genom att studera biomedicinsk alkoholforsknings betydelse i samhället. Hon är intresserad av hur vetenskap populariseras, kommuniceras och används/förstås och hur maktrelationer i detta samspel kan studeras. Vidare är hon intresserad av begreppet belöningssystem: Hur det definieras (av lekmän, forskare, media etc) och vad det spelar för roll för förståelsen av beroende.

Avhandlingens delstudier fokuserar coproduction of addiction knowledge genom 1. media: tidningsläsares tolkningar av alkoholforskning representerad i media 2. populärvetenskap: kommunikation av expertkunskap på populärvetenskapliga möten 3. landstingspolitik: landstingspolitikers användning av expertkunskap. Hon fokuserar genomgående lekmän som aktiva i dessa skärningspunkter mellan kommunikation och produktion av kunskap.

Katarina är också verksam i ett tvärvetenskapligt sociologiskt och koreografiskt projekt tillsammans med koreografen Nadja Hjorton. I projekten Finding Memory och Pocket of Time undersöker de hur minnesarbete kan dekonstruera och förändra minnen.

 

Publikationer