Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Institutionen bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning

Vi utlyser härmed en anställning som forskare inom forskningsprojektet ”Ett livsförloppsperspektiv på förlust av anhörig i barndomen och hälsa i vuxen ålder” finansierat av Vetenskapsrådet (VR). Projektets syfte är att undersöka hur förlusten av en förälder eller ett syskon i barndomen påverkar hälsa och dödlighet i vuxen ålder samt faktorer som kan förklara dessa samband över livsförloppet.

Arbetsuppgifter

Arbetet består av forskning inom ramen för projektet “Ett livsförloppsperspektiv på förlust av anhörig i barndomen och hälsa i vuxen ålder”. Arbetsuppgifterna inkluderar statistiska analyser av longitudinella registerdata av hela den svenska befolkningen och produktion av vetenskapliga artiklar i samarbete med forskare inom och utanför Institutionen för folkhälsovetenskap.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, epidemiologi, medicin, sociologi, demografi, statistik, psykologi, ekonomi eller liknande ämne. Du ska ha goda färdigheter och erfarenheter av bearbetning och analys av kvantitativa data i statistiska program såsom Stata, SPSS, SAS eller R.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och produktivitet, dokumenterade färdigheter i avancerade statistiska metoder samt ämnesspecifika kunskaper av relevans för det aktuella projektet. Vidare beaktas kommunikations- och samarbetsförmåga.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst ett år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, professor Mikael Rostila, tfn 08-16 44 16, mikael.rostila@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
   – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
   – varför och hur du vill bedriva projektet
   – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-08-14

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12710&rmlang=SE