Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Under Mål 11-veckan: Socialt hållbara städer – om ojämlikhet, pandemin och trygga bostadsområden, höll Forte en session om socialt hållbara städer. Där presenterade Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, resultat från en studie kring skillnader i dödlighet i covid-19 i olika områden kring Stockholm under våren 2020.

I studien undersöks dödligheten i covid-19 efter födelseland i olika områden i Stockholm under pandemins första fas, och i vilken utsträckning socioekonomiska förhållanden och boendeförhållanden bidrar till skillnader i covid-19-relaterad dödlighet.

Är du nyfiken på resultaten från studien, kan du ta del av mötet via Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=V3Y3_dscD7M

Läs mer på Fortes hemsidor om Mål 11-veckan

Information om Mål 11-veckan, som arrangeras av FORMAS mellan 19-22 oktober, 2020.