I januari 2020 publicerades artikeln "Socio-economic position at four time points across the life course and all-cause mortality: updated results from the Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study" i den vetenskapliga tidskriften Longitudinal and Life Course Studies. Artikeln är nu en av tidskriftens fem mest nedladdade artiklar under år 2020.

Tre av författarna till artikeln, Amy Heshmati, Anna Goodman och Ilona Koupil, är eller har varit verksamma vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Tillsammans med Gita Mishra, University of Queensland i Australien, har de publicerat en artikel i Lonitudinal and Life Course Studies, baserad på data från Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study (Uppsala Multigeneationella studie).

Läs artikeln (Open Access)

Följ länken till artikeln "Socio-economic position at four time points across the life course and all-cause mortality: updated results from the Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study" 
Longitudinal and Life Course Studies, Volume 11, Number 1

Följ länken för en översikt över de fem mest nedladdade artiklarna under 2020 från de olika tidskrifterna vid Bristol University Press 
Most read in 2020

Artikelns författare:

Amy Heshmati, Stockholms universitet/Karolinska Institutet
Gita D Mishra, University of Queensland, Australien
Anna Goodman, Stockholms universitet/Karolinska Institutet & London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
Ilona Koupil, Stockholms universitet/Karolinska Institutet